Contributie

Het contributie seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. De hoogte van de contributie bedraagt: Pupillen (t/m 12 jaar): 78 euro Junioren (13 t/m 19 jaar): 102 euro Senioren (vanaf 20 jaar): 150 euro Voor de indeling van de leeftijdscategorie wordt gekeken naar de leeftijd op peildatum op 1 juli van het desbetreffende seizoen.
Voorbeeld : speler is op 2 augustus jarig en wordt dan 13 jaar, dan valt deze speler in de categorie pupillen -------------------------------------- Machtiging: Bij automatische machtiging moet het lid een doorlopende machtigingsformulier inleveren. Het machtigingsformulier kunt u opvragen op het sportcomplex in de bestuurskamer van v.v. RKVSC of per e-mail info@rkvsc.nl of
Klik hier om het Machtigings Formulier te downloaden. Zelfstandig betalen: Bij zelfstandig betalen kunnen leden de contributie betalen op bankrekeningnummer van v.v. R.K.V.S.C. is NL 98 Rabo 0153 4032 09.